Kestävyys

Miksi?
Kaikkialla ympärillämme ympäristö näyttää olevan haasteiden edessä – merenpinnan noususta luonnonvarojen ehtymiseen.

Green Thinking by BROEN
BROENilla on yhdessä asiakkaidensa, toimittajiensa, työntekijöidensä ja omistajansa Aalbertsin kanssa yhteinen tähtäin.
Tiedämme, että jokaisella pienellä asialla on merkitystä, että jokaisella teolla on väliä ja että muutos alkaa meistä.

 

 Meitä ohjaa 4 YK:n tavoitetta

Olemme valinneet niistä neljä kestävän kehityksen tavoitetta, joihin voimme parhaiten vaikuttaa. Johtavana venttiilien, toimilaitteiden ja kattavien ohjausratkaisujen valmistajana tuotteillamme on kriittinen rooli monissa järjestelmissä ympäri maailmaa: erilaisissa rakennuksissa, teollisissa prosesseissa, energiasektorilla, merellä ja meriteollisuudessa.

Eri toimialojen toimittajana emme voi olla kantamatta vastuuta siitä, että tehtävämme on auttaa tekemään tuotteistamme mahdollisimman kestäviä mahdollisimman nopeasti. Sen lisäksi, että kehitämme energiatehokkaampia ratkaisuja, jotka kestävät kauemmin ja vaativat vähemmän huoltoa, me myös dokumentoimme tuotteidemme ilmastovaikutukset, esimerkiksi elinkaariarviointien ja ympäristötuoteselosteiden avulla. Tällä tavoin autamme teollisuutta saavuttamaan ilmastovaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

6. Puhdas vesi ja sanitaatio
Varmistetaan veden ja sanitaation saatavuus ja kestävä hallinta kaikille.
– Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen BROENin FULL FLOW -tuotteiden ominaisuudet ylittävät monien maiden lakisääteiset vaatimukset.
– BROENin FULL FLOW -palloventtiilit on tehty ”ontelottomiksi”, jolloin virtaus venttiilissä on jatkuvaa eikä vesi pääse seisomaan eivätkä bakteerit kasvamaan venttiilissä.

7. Edullista ja puhdasta energiaa
Varmistetaan edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
– BROEN tekee yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa, mm. Tanskan kaukolämpöyhdistyksen ja State of Greenin.
– BROENin tuotteet auttavat tekemään rakennuksista energiatehokkaampia.
– BROENin FULL FLOW ja sen energiaoptimoitu virtausrakenne takaavat hyvin alhaisen sisäisen virtausvastuksen.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Edistetään kestävää, osallistavaa ja kestävää talouskasvua, täys- ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällistä työtä kaikille.
– BROEN edistää henkilökohtaista kehitystä turvallisessa ja terveellisessä työympäristössä.
– BROEN suhtautuu työntekijöihinsä joustavasti, luottavaisesti ja kunnioittavasti.
– BROEN tukee koulutussuunnitelmia kaikilla organisaatiotasoilla.
– BROEN tukee henkilöstönsä monimuotoisuutta, sillä se on paras tapa panostaa liiketoimintaamme.
– BROENin toimittajien on noudatettava tiettyjä käytännesääntöjemme vaatimuksia siitä, kuinka ne hoitavat työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta.
– BROEN haluaa suunnitella uusia innovatiivisia tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän raaka-aineita niin tuotannossa kuin käytössäkin.

12. Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa
Varmistetaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
– BROEN keskittyy erityisesti materiaalijätteen välttämiseen ja kaikkien metallien kierrätykseen. Lisäksi haluamme myös vähentää muovin ja pakkausten kulutusta.
– Kun BROEN kehittää uusia tuotteita, optimoimme mm. materiaalin ympäristöprofiilin, energiankulutuksen ja sen, miten voimme kierrättää tuotteen.
– BROEN noudattaa YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita ihmisoikeuksien, kestävyyden, korruption torjunnan ja vastaavien osalta. Tämä koskee myös toimittajiamme.
– BROENilla sovelletaan omistajamme Aalberts N.V:n käytännesääntöjä, ”Code of Conductia”, joissa myös edellytetään vastuullista ja kestävää liiketoimintaa.


Mitä me teemme?

Puhdas vesi
Pyrimme vähentämään juomaveden käyttöä tuotannossa.

Terveys ja turvallisuus
Suojelemme työntekijöiden oikeuksia ja teemme jatkuvasti työtä turvallisten työympäristöjen puolesta.

Vihreä energia
100-prosenttisesti tanskalaisista tuulivoimaloista peräisin oleva energia kattaa Assensissa kaiken sähkönkulutuksemme.

Kierrätys
Pyrimme suunnittelemaan tuotteita, jotka voidaan kierrättää niiden elinkaaren loppupäässä.

Vähemmän jätettä ja pakkauksia
Pyrimme välttämään materiaalihävikkiä ja keskitymme ensin vähentämään ja sitten lopettamaan kokonaan muovin ja pakkausten käytön..

Tuoteinnovaatiot
Uusia tuotteita kehittäessämme keskitymme optimoimaan materiaalien ympäristöprofiilin ja energiankulutuksen.

Seuraa meitä LinkedIn, niin näet aloitteemme tuoreeltaan

Tiesitkö tämän?

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet käsittävät 17 konkreettista tavoitetta, jotka velvoittavat kaikkia YK:n 193:a jäsenvaltiota poistamaan köyhyyden ja nälän, vähentämään eriarvoisuutta, takaamaan laadukkaan koulutuksen ja terveellisen elämän, tuottamaan säällisiä työpaikkoja ja edistämään kestävää talouskasvua.


Toimialamme edelläkävijä

Tavoitteenamme on vähentää tuotteen painoa 25 % ja hiilidioksidipäästöjä 5 %​ seuraavin keinoin:

  • parannamme jatkuvasti tuotteen keskeisiä parametreja
  • alennamme tuotteen painoa
  • vähennämme komponenttien ja prosessivaiheiden määrää
  • vähennämme tuotevaihtelua modulaarisuuden avulla
  • valitsemme prosessit niin, että niiden energiankulutus on alhainen ja niissä syntyy vähän jätettä
  • vähennämme sekoitettujen materiaalityyppien määrää ja mahdollistamme purkamisen materiaalityyppejä sekoitettaessa.

ISO14001:
ISO 14001 on kansainvälisesti hyväksytty standardi, joka muodostaa perustan ympäristöasioiden hallintajärjestelmälle, jota voidaan soveltaa mihin tahansa organisaatioon millä tahansa toimialalla. Standardi määrittää, mitä yritykseen, sen prosesseihin ja toimintaan perustuva ympäristöjärjestelmä edellyttää vastuiden ja kompetenssien jakamisen sekä arjen ympäristötoimenpiteiden suhteen.


Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2026 mennessä

Sanoessamme ääneen olevamme edelläkävijöitä kyse on paljon enemmästä kuin vain hiilidioksidipäästöjä vähentävien tuotteiden kehittämisestä. BROEN on jo vuonna 2018 ottanut ensimmäiset askeleensa tullakseen CO2-neutraaliksi yritykseksi – ja työskentelemme kovasti saavuttaaksemme vuodelle 2026 asetetut tavoitteet. Kun olemme jo toisella jalalla astumassa puoliksi tulevaisuuteen, BROEN Valve Technologiesin omistaja Aalberts on valmis tukemaan käynnistämiämme aloitteita – mistä olemme kiitollisia.

Scope 1, 2 ja 3 ovat tapa luokitella erilaisia hiilidioksidipäästöjä, joita yritys aiheuttaa omalla toiminnallaan ja laajemmassa arvoketjussa.

Scope 1 -päästöt: Tämä kattaa kasvihuonekaasupäästöt, joita yritys aiheuttaa suoraan– esimerkiksi kattiloita ja ajoneuvoja käyttäessään.

Scope 2 -päästöt: Nämä ovat päästöjä, joita yritys aiheuttaa epäsuorasti – kuten silloin, kun sen rakennusten lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen ostettu sähkö tai energia tuotetaan sen puolesta.

Scope 3 -päästöt: Nämä ovatkin hieman hankalampi tapaus. Tähän luokkaan kuuluvat kaikki päästöt, jotka eivät liity suoraan yritykseen itseensä, vaan organisaatioon, josta se on epäsuorasti vastuussa arvoketjussaan ylös- ja alaspäin. Esimerkiksi ostaessaan tuotteita tavarantoimittajilta sekä tuotteistaan asiakkaiden käyttäessä niitä. Päästöjen kannalta katsottuna Scope 3 on lähes aina suurin luokka.

Miten?

Hiilineutraaliussuunnitelma
Täydellisen hiilijalanjälkianalyysin tuloksena BROEN on valinnut 5 tärkeintä painopistealuetta, joilla on suurin vaikutus nollahiilipäästöihin pyrittäessä.

Scope 1 ja 2
1. Energiaoptimointi
2. Yrityksen autojen sähköistäminen
3. Vihreät sopimukset / aurinkopaneelit
4. Tuotteet: vähemmän energiaintensiiviset prosessit
5. Tuotannon siirto Puolasta Tanskaan

Scope 3
1. Tuotteet: vähemmän materiaalia ja kestäviä materiaaleja
2. Hankinnat: kierrätettyjä materiaaleja uusien sijaan
3. Työntekijöiden työmatkaohjelma
4. Jätteen vähentäminen (vähemmän lastuamista)
5. Saksan DGNB-sertifikaatti uusille rakennuksille

 


Kestävää rakentamista Assenssissa

 

Tähtäimessämme DGBN Gold -sertifiointi
Tämä tarkoittaa, että olemme ottaneet huomioon rakennusprosessin ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset, tekniset, prosessiin liittyvät ja alueelliset tekijät, minkä pohjalta on poimittu nämä kuusi painopistealuetta:

Aurinkokennot: Asennettuna 240 moduulia – n. 468 m2.Odotettu tuotanto n. 93 000 kWh/vuosi.Säästö n. 13 tonnia hiilidioksidia.

Sähköauton latausasemat: Asennettu 12 CLEVER-laturia. Kun yrityksessä otetaan sähköautot 100-prosenttisesti käyttöön seuraavien 3 vuoden aikana, odotamme säästävämme n. 45 000 litraa polttoainetta vuodessa – mikä vastaa n. 110 tonnia hiilidioksidia.

Kompressorien hukkalämpö: Käytämme tällä hetkellä pienen osan hukkalämmöstä varastorakennuksen 1 lämmitykseen. Pidemmällä aikavälillä, kun tehdas toimii koko laajuudessaan, tavoitteena on löytää ratkaisuja, joiden avulla voimme käyttää hukkalämmön pesuveden lämmittämiseen.

Keskiössä optimoitu työympäristö: Työsuojeluorganisaatio tapaa neljännesvuosittain Assensin sekä Puolan ja Yhdysvaltojen tehtaiden henkilöstöä, jolloin keskustelemme erilaisista mahdollisuuksista ja uusista aloitteista sekä opimme toistemme kokemuksista.
Lisäksi laadimme työpaikkojen arviointisuunnitelmat ja seuraamme kaikkia läheltä piti -vaaratilanteita ja tapaturmia.


Mikä DGNB on?

DNGB on saksalainen rakennusten ympäristöluokittelija, joka on vuonna 2007 perustettu riippumaton voittoa tavoittelematon yhdistys. Se on kehittynyt Euroopan suurimmaksi kestävän rakentamisen verkostoksi ja maailmanlaajuisesti tunnustetuksi DGNB-sertifikaatiksi.


Dokumentointia koskevat vaatimukset

 

 

Koko rakennuksen elinkaaren arviointi
Rakennuksen elinkaariarvioinnissa määritetään rakennuksen rakentamiseen ja käyttöön sen elinkaaren aikana (tyypillisesti 50 vuotta) tarvittavien toimien ja prosessien elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

 

Tuotteen elinkaariarviointi (LCA)
Elinkaariarviointi kertoo tuotteen valmistamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja prosessien elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. LCA on yrityksen sisäinen asiakirja, jota ei ole tarkoitettu ulkoiseen käyttöön.

Ympäristötuoteseloste (EPD)
Ympäristötuoteseloste määrittää yksittäisen tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset tuotteen elinkaariarvioinnin perusteella. Se raportoi avoimesti objektiivisesti, vertailukelpoisesti ja kolmannen osapuolen todentamien tietojen perusteella tuotteen ympäristötehokkuuden elinkaaren näkökulmasta – suhteessa rakennukseen ja rakentamiseen. EPD laaditaan markkinoille ulkoiseen käyttöön.


Mitä ovat LCA ja EPD?

Elinkaariarvioinnin kuvaus (tuote)
Elinkaariarviointi (LCA) on prosessi, jossa arvioidaan tuotteen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren ajalta, mikä lisää resurssien käytön tehokkuutta ja vähentää vastuita. Sitä voidaan käyttää joko tuotteen tai tuotteen käyttötarkoituksen ympäristövaikutusten tarkasteluun. Elinkaariarviointia kutsutaan myös kehdosta hautaan -analyysiksi.

EPD:n kuvaus
Ympäristötuoteseloste (EPD) dokumentoi rakennustuotteen ympäristöominaisuudet, ja se on kehitetty tunnustettujen eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien mukaan. Toisin sanoen se on standardoitu tapa tuottaa tietoa energian ja luonnonvarojen kulutuksesta sekä rakennustuotteiden tuotannon, käytön ja hävittämisen ympäristövaikutuksista. EPD on verrattavissa elintarvikepakkauksen takana oleviin ravintoarvotietoihin – itse tiedot eivät ota kantaa siihen, onko elintarvike terveellinen vai ei, mutta tietojen läpinäkyvyys antaa käyttäjälle mahdollisuuden arvioida sitä.
EPD:t mahdollistavat mahdollisimman tehokkaiden materiaalien valinnan rakennuksen kokonaishiilijalanjäljen pienentämiseksi ja määräysten noudattamiseksi tai vihreiden rakennussertifikaattien saamiseksi.
EPD:t heijastavat saatavilla olevien valmistajien tiettyjen materiaalien elinkaarianalyysiä.

Elinkaariarvioinnin kuvaus (rakennus)
Rakennuksen elinkaariarviointiin kuuluu yleensä sen koko elinkaaren arviointi. Tämä tarkoittaa kaikkien vaiheiden sisällyttämistä arviointiin – raaka-aineen hankinnan, rakennustuotteiden valmistuksen, rakennusprosessivaiheen, käyttövaiheen, purkamisen sekä materiaalien hävittämisen tai kierrättämisen.
Rakennuksesi elinkaariarvioinnin päätavoitteena on parantaa projektin suunnittelua ja vähentää sen ympäristövaikutuksia. Yksi helpoimmista tavoista saavuttaa tämä tavoite on valita materiaaleja, jotka ovat hiilidioksidipäästöjen kannalta parempia koko elinkaaren ajan, mikä voi tarkoittaa esim. kierrätysmateriaaleja. Tuotteiden EPD:t voivat auttaa pitämään määritysten elinkaariarviointilaskelmat paikallisten määräysten tai ympäristörakentamisen sertifiointien, kuten DGNB:n, BREEAMin ja LEEDin, rajojen alapuolella.

 


Todisteena onnistumisestamme

Tuotantomme vedenkulutus katetaan pääsääntöisesti sadevedellä. Pystymme varastoimaan noin 30 000 litraa vettä, ja kerätyn ja käytetyn sadeveden määrä on auttanut meitä säästämään tuotannossamme noin 800 000 litraa juomavettä vuodessa.

Messinkitoimittajiemme kanssa kehitetyssä suljetussa järjestelmässä kaikki messinkilastut kierrätetään. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteemme sisältävät keskimäärin noin 70 % kierrätettyä messinkiä.Muita jakeita, kuten erilaisia terässeoksia, pahvia, paperia, muovia jne., käsittelee pitkäaikainen kumppanimme, joka huolehtii niiden keräämisestä ja käsittelystä. Syntypaikalla tapahtuvan tehokkaan erottelun perusteella näiden jakeiden osalta on saavutettu 98,2 %:n kierrätysaste vuonna 2021. Loput 1,8 % jätteestämme jakautuu siten, että 1,4 % poltetaan ja 0,4 % menee kaatopaikalle.


Vanhan BROEN BALLOMAX® DN50FP:n (hitsaus x hitsaus) ja uuden BROEN FULL FLOW DN50FP:n (hitsaus x hitsaus) vertailu

Tiesitkö tämän?

BROENin FULL FLOW -venttiilien käyttöönoton myötä BROEN BALLOMAX® -venttiilien paino on laskenut yli 29,1 % ja virtauskyky on parantunut 13 %. Tämä vastaa 2,5 kCO2 venttiiliä kohti vuodessa.

​​